You are here

Educatiemedewerker 50%

Détails de l'annonce

Organisation : Vétérinaires sans Frontières - Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium
Site web : http://www.veterinairessansfrontieres.be
Adresse email : s.deburlet@vsf-belgium.org
Lieu de l'emploi : Brusses / Belgium
Fichier : PDF icon 2019_vacature_com_fundr_officer_nl_50-jg.pdf
Type d'emploi : Contrat à durée déterminée
Type de contrat : Temps partiel
Fonction : Animation/Formation
Date de publication : 13/08/2019
Date limite : 31/08/2019

Profil

PROFIEL

Opleiding

  Technisch relevant diploma master (diergeneeskunde, landbouwingenieur) of professionele bachelor (opleiding agro- en biotechnologie) of bachelors in het onderwijs en masterstudenten pedagogiek met interesse in landbouw- en ontwikkelingsproblematieken.

  Specialisatie/interesse in ontwikkelingssamenwerking en landbouw is een troef

  Vormingen in animatietechnieken zijn een troef (jeugdbeweging, scouts, etc.)

 

Kennis en ervaring

  Geen relevante beroepservaring noodzakelijk

  Belangstelling voor Noord-Zuidthema’s, familiale veeteelt en recht op voedsel

  Kennis van/belangstelling voor de Vlaamse landbouw- en veeteeltsector

  Vloeiende mondeling en geschreven kennis van het Nederlands

  Kennis van het Frans en Engels (begrijpen, dialoog aangaan, overleggen met Franstalige collega’s)

  Kennis van de gebruikelijke informatica (Word, Excel, PowerPoint, Internet)

 

Vaardigheden

  Communicatief

  Kunnen plannen, organiseren en opvolgen

  Uitstekende animatietechnieken

  In staat zijn om zelfstandig te werken

  In staat zijn om een netwerk te ontwikkelen en in stand te houden

  In staat zijn om in partnerschap met andere organisaties te werken

 

Attitudes

  De waarden, missie en visie van Dierenartsen Zonder Grenzen delen

  Respect tonen voor anderen en voor andere culturen

  Betrouwbaar en integer zijn

  Een open en positieve houding hebben die vertrouwen wekt

Description

ORGANISATIE

In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en dagelijks voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, gaat de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen honger en armoede. Zo verbeteren we onder andere de toegang tot dierengezondheidszorg en veemarkten, leiden we lokale veeboeren op, leggen we voorraden veevoeder aan en verbeteren we het beheer van water en grasland. Wanneer de dieren gezond zijn, zijn de mensen dat ook! Om onze activiteiten in het Zuiden te ondersteunen, maken we in België (huidige en toekomstige) veeteeltprofessionals en beleidsmakers bewust voor een duurzame productie en consumptie.

CONTEXT

In het kader van haar werking in België is Dierenartsen Zonder Grenzen op zoek naar een educatiemedewerker om het team op de hoofdzetel te versterken. De educatiemedewerker zal mee vorm geven aan ons Noordprogramma dat o.a. wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

ROL

 

De rol van de educatiemedewerker bestaat erin om in Vlaanderen de educatieactiviteiten van de organisatie mee uit te bouwen binnen het kader van de werking van Dierenartsen Zonder Grenzen in België.

 

Deze werking heeft onder andere tot doel om studenten in het hoger onderwijs die diergeneeskunde en landbouw gerelateerde richtingen studeren, te sensibiliseren en bewust te maken rond de actuele uitdagingen van het mondiale voedsel- en landbouwsysteem. De organisatie doet dit vanuit de thematieken waar ze samen met haar Europese en Afrikaanse partners rond werkt in het Zuiden, namelijk dierengezondheid (one health), dierlijke productie en consumptie van dierlijke producten. De organisatie heeft hiervoor een goede samenwerking met de Vlaamse universiteiten (faculteiten diergeneeskunde) en landbouwhogescholen.

 

De educatiemedewerker rapporteert aan de manager educatie en beleidsbeïnvloeding.

De belangrijkste activiteiten zijn:

Animaties verzorgen en begeleiden in hogescholen en in Vlaanderen (ook evenementen)

Begeleiden van een wedstrijd met de Vlaamse landbouwhogescholen in samenwerking met Broederlijk Delen 

 Begeleiden van partnerbezoeken uit Afrika

Pedagosche instrumenten ontwikkelen en verspreiden

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Bijdragen tot de uitvoering (in Vlaanderen) van de strategie van Dierenartsen Zonder Grenzen op het vlak van educatie en beleidsbeïnvloeding.

 

HOE SOLLICITEREN?

Gelieve ten laatste op 29 augustus uw motivatiebrief, curriculum vitae (max. 1 pagina) en de contactgegevens van drie referentiepersonen per e-mail te sturen naar hr@vsf-belgium.org, met als onderwerp “Educatiemedewerker”. Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd de eerste week van september voor een schriftelijke test. In de volgende ronde die de week erna plaatsvindt, zullen de kandidaten worden geïnterviewd op de hoofdzetel van Dierenartsen Zonder Grenzen in Brussel.

 

Meer informatie: www.dierenartsenzondergrenzen.be.